Jiří Martinek - Brumta

Jiří Martinek - Brumta

Hlavní vedoucí

Narozen 30.03.1982

Pracuje jako výpravčí u SŽDC